* hvězdičkou označené položky jsou povinné

Základní údaje

Kontaktní osoba

Soubor


Akce

Objednáváme u Vás

Schéma značení:

Schéma dopravního značení včetně vyjádření Policie ČR a „stanovení“ značení
nebo předběžný souhlas PČR,OD MMB, popř. DPMB do projektu pro územní a stavební řízení

Zvláštní užívání komunikace:

zajištění „ZUK“ (zvláštní užívání komunikace)

Uzavírka:

vyřízení povolení uzavírky komunikace

Realizace značení:

kompletní zajištění realizace značení včetně montáží, demontáží

Zapůjčení značení:

objednávám zapůjčení značek ze skladu

Prodej značení:

objednávám prodej značení