• Realizace projektu dopravního řešení dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, převážně v působnosti v Brně a JMK, vč. vyjádření DI Policie ČR a stanovení MMB, souhlas ŘSD a stanovení JMK.
  • Po dohodě s Vámi náš projektant, popř. mistr, přijede k Vám na stavbu, parcelu, komunikaci, do Vašeho areálu, kde se společně dohodne a poradí Vám, co přesně je třeba zabezpečit, označit. Poté Vám projektant vypracuje návrh řešení dopravního značení na míru i s výše uvedeným vyjádřením. 
  • Částečné a úplné uzavírky na pozemních komunikacích, tj. chodnících, místních komunikacích, silnicích, rychlostních komunikacích i dálnicích převážně v působnosti JMK. 
  • Po předchozím povolení úřady a policií ČR lze přistoupit k samotné realizaci uzavírky. Na základě dohody s mistrem Vám značení přivezeme a nainstalujeme. Po dobu akce se postaráme o celkovou údržbu značení, výměnu akumulátorů a v případě vandalství či krádeží, Vám značení obnovíme. Zajišťujeme i instalaci světelných zařízení a světelné signalizace (dočasné semafory, soupravy světel) pro částečné i úplné uzavírky. Po dokončení akce značení demontujeme a odvezeme.